Wijzigingen basisverzekering 2021

We houden je graag op de hoogte van alles wat belangrijk is voor jouw basisverzekering. Hieronder vind je een samenvatting van de wijzigingen voor 2021. Heb je zorg nodig? We raden je aan altijd eerst de voorwaarden te lezen. Zo weet je precies wat we vergoeden. En wat niet.

Uitgelichte wijzigingen

We hebben een aantal wijzigingen voor je uitgelicht. De andere wijzigingen vind je hieronder.

 • Uitgelichte wijziging Vergoeding zorgverlener zonder contract

  2020 - Wij vergoeden:
  2021 - Wij vergoeden:

  Je bent altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Hou er dan rekening mee dat je mogelijk een deel zelf betaalt. Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij 100%. Je vindt deze in de Zorgzoeker

 • Uitgelichte wijziging Automatische incasso

  2020 - Betaal je eigen risico aan ons via automatische incasso? Dan schrijven wij maximaal € 220 af als je zorgkosten hebt. Als het bedrag hoger is schrijven wij dat niet automatisch af. Je betaalt ons dan zelf via iDEAL of door het bedrag over te maken.


  2021 - Wij schrijven nu maximaal € 385 af van jouw rekening. Als het bedrag hoger is dan € 385 schrijven wij dat niet automatisch af. Je betaalt ons dan via iDEAL of door het bedrag over te maken. 

  Tip: Vind je het bedrag te hoog om in één keer te betalen? Dan kun je betalen in delen. Lees meer over betalen in delen.

 • Uitgelichte wijziging Bekijk ook deze uitgelichte wijzigingen

Regel het makkelijk zelf
Je polis bekijken? Iets wijzigen in je gegevens of je verzekering? Je regelt het makkelijk zelf in Mijn Bewuzt. Waar en wanneer je maar wilt.

Wijzigingen 

Wijziging 2020 2021
Absorberend incontinentiemateriaal
Absorberend incontinentiemateriaal is bijvoorbeeld verband voor urineverlies. In het Reglement hulpmiddelen vermelden wij het aantal stuks incontinentiemateriaal dat wij vergoeden.
De vergoeding van het incontinentiemateriaal is afhankelijk van het incontinentieprofiel. Dit profiel geeft de mate van incontinentie aan.
Ambulancezorg In 2020 is ambulancezorg geregeld in de Tijdelijke Wet ambulancezorg.
In 2021 is ambulancezorg geregeld in de Wet Ambulancevoorzieningen. Door de nieuwe wet kan de ambulancezorg verder worden verbeterd.
Bloedonderzoek en andere diagnostiek Wil je huisarts dat je bloed laat onderzoeken? Of ander lichaamsmateriaal inlevert voor onderzoek? Of moet je bloedprikken vanwege trombose? Dan is het voor de vergoeding belangrijk dat je naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben (een contract).

Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig. Bij zorgverleners zonder contract, betaal je mogelijk een deel zelf.  Ook als je huisarts het te onderzoeken materiaal zelf stuurt naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben

Wil je huisarts dat je bloed laat onderzoeken? Of ander lichaamsmateriaal inlevert voor onderzoek? Of moet je bloedprikken vanwege trombose? Dan is het voor de vergoeding belangrijk dat je naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben (een contract).

Je vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig. Bij zorgverleners zonder contract, betaal je mogelijk een deel zelf. Ook als je huisarts het te onderzoeken materiaal zelf stuurt naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben.

Sinds dit jaar kan je huisarts zien welke zorgverleners een contract met ons hebben voor onderzoek. Wij verwachten dan ook geen doorverwijzingen meer naar niet-gecontracteerde zorgverleners. Mocht dit toch nog gebeuren, laat het ons dan weten. 


Brexit
Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 uit de Europese Unie (EU).

Tot eind 2020 zijn er nog afspraken tussen de EU en het VK. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK.

Gaat je naar het VK? Dan bent u\je tot eind 2020 gewoon verzekerd met je Nederlandse zorgverzekering.
Op 1 januari 2021 stoppen de afspraken tussen het VK en de EU.

Waarschijnlijk verandert de vergoeding van zorgkosten in het VK. Wij vergoeden dan mogelijk minder. 

Als wij meer weten, zetten wij een bericht op deze website.
 

Diploma kraamverzorgende Heeft je kraamverzorgster of kraamverzorgende geen contract met ons? Dan vragen wij altijd om een diploma kraamverzorgende. Heeft je kraamverzorgster of kraamverzorgende geen contract met ons? Dan vergoeden wij alleen als deze is ingeschreven bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Controleert je dit van tevoren?
Eigen bijdrage & maximale vergoedingen
 
Voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. Of vergoeden wij niet meer dan een bepaald bedrag (maximale vergoeding). Het verplicht eigen risico is € 385. Bekijk hier het overzicht eigen bijdragen en maximale vergoedingen
 Het verplicht eigen risico is gelijk gebleven. De eigen bijdragen en/of maximale vergoedingen kunnen veranderd zijn.  Bekijk hiervoor het overzicht eigen bijdragen en maximale vergoedingen
Eigen risico bij donatie Donoren betalen eigen risico als ze medische kosten hebben na een bepaalde periode. Het gaat om medische kosten als gevolg van de donatie.
Het gaat hier om donatie bij leven. Dus als iemand een orgaan aan iemand anders geeft. 
Donoren betalen geen eigen risico meer, als ze na een bepaalde periode toch nog medische kosten hebben als gevolg van de donatie. Zo betaalt de donor geen eigen risico meer voor de zorgkosten van de donatie.
Flash glucose monitoring (FGM) Flash Glucose Monitoring (FGM) is voor personen met diabetes. FGM vervangt het prikken in de vinger.

Het Zorginstituut heeft de groep patiënten die FGM vergoed krijgen uitgebreid. Dit staat nog niet in ons Reglement hulpmiddelen.
De nieuwe groepen patiënten die FGM vergoed krijgen, staan in 2021 wel in ons Reglement hulpmiddelen. Zoals het Zorginstituut dit wil. 

Wij vergoeden FGM nu voor:

 • Patiënten met diabetes type 1 & 2, die vaak moeten prikken.
 • Vrouwen die al diabetes hebben en die zwanger zijn. Of zwanger willen worden.
Geneeskundige zorg voor kwetsbare patiënten Deze zorg is bedoeld voor kwetsbare patiënten. Ze hebben meerdere problemen met hun gezondheid. En ze  wonen nog thuis

Sinds 2020 vergoeden wij een deel van deze zorg vanuit de basisverzekering.

Het gaat om een arts speciaal voor ouderen (specialist ouderengeneeskunde).
We vergoeden al deze zorg nu vanuit de basisverzekering.

Vanaf 2021 vergoeden wij ook zorg in een groep voor verschillende patiënten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.
Wij vergoeden ook het vervoer van en naar de plek waar deze patiënten de zorg krijgen.

Soms heb je hiervoor toestemming van ons nodig. Bekijk voor meer informatie de voorwaarden.
Infuusvoeding Wij vergoeden Totale parenterale voeding (TPV) als geneeskundige zorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelen.

Totale parenterale voeding (TPV) is vloeibare voeding via een infuus. 
Wij vergoeden Totale parenterale voeding (TPV) alleen als  geneeskundige zorg door een medisch specialist. Dat betekent dat je de voeding en hulpmiddelen via je medisch specialist krijgt.
Keurmerk hoortoestellen Wij vergoeden alleen hoortoestellen als de audicien een CvC-keurmerk heeft. Het CvC-keurmerk bestaat niet meer. Wij vergoeden nu ook hoortoestellen van audiciens zonder keurmerk. Heb je een hoortoestel nodig? Lees dan de voorwaarden.

Een audicien is een specialist voor hoortoestellen. Andere voorwaarden voor een vergoeding zijn:

 • De audicien staat in de officiële lijst van audiciens. Deze lijst heet de StAr.
 • De winkel voor hoortoestellen moet het bewijs van kwaliteit De Audicien hebben. Of geaccepteerd zijn door de SEMH (leveranciers van hulpmiddelen).
Leveranciers van hulpmiddelen
 
Je hebt ruime keuze uit leveranciers met een contract voor een aantal hulpmiddelen. 
Voor een aantal hulpmiddelen hebben wij minder leveranciers met een contract.
Het gaat om:
 • Hoorhulpmiddelen
 • Absorberend incontinentiemateriaal
 • Personenalarmering
Je kunt altijd zelf je leveranciers kiezen. Maar wij vergoeden alleen 33% bij leveranciers met een contract. Bij leveranciers zonder contract betaal je mogelijk een deel zelf. 


Onze leveranciers met een contract vind je in de Zorgzoeker.
Looptraining bij etalagebenen ClaudicatioNet heeft een nieuwe naam gekregen. Dit is Chronisch ZorgNet geworden.  Heb je looptraining nodig vanwege etalagebenen? Dan kun je terecht bij fysiotherapeuten of oefentherapeuten van Chronisch ZorgNet. 
Machtiging robotarm & armondersteuning Deze wijziging gaat over hulpmiddelen zoals een robotarm of armondersteuning. Heb je zo'n hulpmiddel nodig? En wil je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan heb je onze toestemming (een machtiging) nodig. Je hebt ook toestemming (een machtiging) nodig als je het hulpmiddel binnen de gebruikstermijn vervangt. 
Voor het aanschaffen van een robotarm of armondersteuning heb je altijd onze toestemming (een machtiging) nodig. 
Orthopedische schoenen Deze wijziging gaat over (Semi-)orthopedische schoenen, orthopedische voorzieningen aangebracht aan confectieschoenen en allergeenvrije schoenen. Bent je 16 jaar of ouder? Dan heb je recht op maximaal 2 paar schoenen. Wij gaan ervan uit dat je de schoenen 18 maanden kunt gebruiken. Heb je geen goede schoenen meer? En heb je de schoenen nog geen 18 maanden? Dan heb je onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het Reglement hulpmiddelen.
Ben je16 jaar of ouder? Dan heb je recht op maximaal 2 paar schoenen. Wij gaan er vanuit dat je het eerste paar schoenen 18 maanden gebruikt. Het reservepaar gebruik je 36 maanden. Heb je geen goede schoenen meer? En heb je de schoenen nog geen 18 of 36 maanden? Dan heb je onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het  Reglement hulpmiddelen.
Persoonsgebonden budget (PGB)  Heb je een PGB voor verpleging en verzorging? Dan kun je voor zorg door een informele zorgverlener maximaal € 23,52 per uur declareren. Een informele zorgverlener is bijvoorbeeld je partner, ouder, broer, zus of kind  Je kunt in 2021 maximaal € 24,12 per uur declareren voor zorg door een informele zorgverlener.    
Premie
Je hebt op of rond 12 november een e-mail of brief van ons gekregen. Daarin stond de premie voor 2021. Ben je benieuwd naar de premies voor andere verzekeringen van Bewuzt? Bekijk dan het premie-overzicht
Revalidatie kwetsbare ouderen  Wij vergoeden geriatrische revalidatie als een geriater of internist ouderengeneeskunde hiervoor een indicatie heeft gegeven.  Ook een specialist ouderengeneeskunde mag een indicatie geven. 
Scleralenzen Wij vergoeden scleralenzen als je een medische indicatie hebt voor het dragen van lenzen. Scleralenzen staan nog niet in ons Reglement hulpmiddelen bij gezichtshulpmidddelen. 
Scleralenzen zijn lenzen die wat groter zijn dan de normale contactlenzen. Ze rusten op het oogwit, dus niet op de pupil. 
Scleralenzen nemen we op bij gezichtshulpmiddelen in ons overzicht van hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in het Reglement hulpmiddelen
Testmateriaal bij diabetes Wij vergoeden per insuline-injectie 1 lancet en 1 teststrip. Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij meer vergoeden.   De vergoeding van teststrips en lancetten is gebaseerd op landelijke afspraken en wat uw zorgverlener voorschrijft. De zorgverlener houdt zich daarbij aan de EADV (V&VN)-richtlijn.

Bekijk het Reglement hulpmiddelen 2021
Vergoeding oefentherapie bij COPD Patiënten met COPD kunnen oefentherapie vergoed krijgen. Het aantal behandelingen hangt dan af van de ernst van de klachten. En het risico op longaanvallen. Hiervoor is een indeling: GOLD-groep A, B, C of D. 
Er is een nieuwe indeling voor patiënten in GOLD-groep B. Dit wordt groep B1 en B2. Het aantal behandelingen van groep B1 is hetzelfde als groep B in 2020.

Bij GOLD groep B2 vergoeden wij:

 • 70 behandelingen in de eerste 12 maanden
 • Na de eerste 12 maanden vergoeden wij iedere 12 maanden 52 behandelingen 
Verklaring voor fysiotherapie en oefentherapie Soms is verklaring nodig om een vergoeding te krijgen voor fysiotherapie of oefentherapie. De huisarts, bedrijfsarts en medisch kunnen deze verklaring opstellen. 
In onze voorwaarden staan nu meer zorgverleners die deze verklaring kunnen geven. Dat zijn:

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medisch specialist
 • Physician assistant
 • Verpleegkundig specialist
Verwijzen naar geestelijke gezondheidszorg
Heb je geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Dan vergoeden wij alleen als je een verwijzing heeft. 

Je kunt deze verwijzing krijgen van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter. 
Je kunt deze verwijzing nu ook krijgen van de SEH-arts (spoedeisende hulp arts).
Verwijzen naar medisch specialistische zorg Een arts-assistent staat in onze voorwaarden niet bij de zorgverleners die kunnen verwijzen naar medisch specialistische zorg. Een arts-assistent kan je nu ook verwijzen naar medisch specialistische zorg. Dit staat nu in onze voorwaarden.
Voorschrijven geneesmiddelen en dieetpreparaat In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en physician assistant niet vermeld als zorgverleners die een geneesmiddel of een dieetpreparaat  kunnen voorschrijven. 
In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en physician assistant toegevoegd aan de zorgverleners die een dieetpreparaat of geneesmiddel kunnen voorschrijven.
Zorg in Marokko Je hebt recht op spoedeisende zorg. Dit omdat er afspraken zijn tussen Nederland en Marokko (Verdrag met Marokko). Je kunt hiervoor het 111-formulier gebruiken. 
 
Je hebt recht op zorg uit je basisverzekering. Maar wij vergoeden een maximaal bedrag. Namelijk het bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland kost. Heb je een aanvullende module buitenland? Dan heb je recht op een aanvulling op de vergoeding uit de basisverzekering. Voorwaarde is dat je vooraf contact opneemt met onze Alarmcentrale.
Je hebt nog steeds recht op spoedeisende zorg, maar niet meer op grond van het Verdrag met Marokko. Je kunt hiervoor geen 111-formulieren meer krijgen.

De vergoeding van zorg uit de basisverzekering blijft verder hetzelfde. Ook de vergoeding uit je module buitenland, als je die hebt.
 
Ontvang je op 31 december 2020 zorg op grond van het Verdrag? Dan blijf je in 2021 recht houden op deze zorg totdat de medische behandeling is beëindigd. 

Gaat je naar het buitenland? Bekijk dan altijd eerst de informatie over zorg in het buitenland.
Zorg na corona Ben je ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Vanaf 18 juli 2020 heb je gedurende 6 maanden recht op: 
 • Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)
 • Ergotherapie (maximaal 10 uur)
 • Diëtetiek (maximaal 7 uur)
 • Logopedie (geen maximum).

Heb je na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heb je nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

Ben je ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Tot 1 augustus 2021 heb je gedurende 6 maanden recht op: 
 • Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)
 • Ergotherapie (maximaal 10 uur)
 • Diëtetiek (maximaal 7 uur)
 • Logopedie (geen maximum).
Heb je na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heb je nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

Je hebt recht op deze zorg als je voldoet aan de (extra) voorwaarden. Meer informatie over herstel na corona
Zorg tijdelijk in de basisverzekering De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport kan zorg tijdelijk opnemen in de basisverzekering. Voorwaarde is dat er wordt onderzocht of de zorg voldoende effect heeft. Je leest in onze voorwaarden 2020 om welke zorg het gaat. 

De minister heeft de voorwaardelijke toelating aangepast. Daarom passen wij de voorwaarden aan. Het gaat om:

In de basisverzekering

Occipitale zenuwstimulatie (ONS) bij clusterhoofdpijn. Deze behandeling komt in de basisverzekering.

Niet in de basisverzekering

De chemotherapie HIPEC bij darmkanker. Deze behandeling komt niet in de basisverzekering.

Tijdelijk in de basisverzekering

Twee soorten zorg komen tijdelijk in de basisverzekering. Tot het zeker is of de behandeling voldoende effect heeft. Het gaat om:

 • Nusinersen voor de behandeling van patiënten van 9,5 jaar en ouder met de spierziekte SMA.
 • De chemotherapie HIPEC bij patiënten met eierstokkanker.
Zorgpas
 
Wij sturen je automatisch een zorgpas toe.
Je kunt je zorgpas vinden in je Bewuzt Zorg app. Zo heb je deze altijd bij je.
Wil je liever een echt pasje dan de digitale zorgpas? Dan kun je die bij ons aanvragen via Mijn Bewuzt.