Cookie melding
X
Als je op “Akkoord” klikt, dan gebruiken wij cookies en soortgelijke technieken om inzicht te krijgen in jouw surfgedrag op onze website en interactie met onze kanalen. Op basis hiervan kunnen wij je een persoonlijke ervaring bieden en de gebruikservaring verbeteren. Hier vind je meer info over onze cookies, doeleinden, het delen van gegevens met derde partijen en bewaartermijnen.
Akkoord
Weigeren

Je aanvraag voorbereiden

Heb je bepaald hoe en waar je zorg wilt? En heb je geen vragen meer? Dan is het belangrijk dat je alle informatie, documenten en gegevens gaat verzamelen voor de indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ behandelt de Wlz-aanvraag alleen als deze helemaal compleet is.

De volgende documenten wil het CIZ van jou ontvangen

 • Kopie documenten met de diagnose van een arts of behandelaar en op welke datum deze is gesteld
 • Een kopie document van de arts of behandelaar over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en de bijkomende problemen
 • Een kopie beschrijving van jouw (lichamelijke en geestelijke) functioneren
 • Als je dat hebt, een kopie zorg- of behandelplan
 • Een machtigingsformulier als je iemand machtigt om de aanvraag voor jou te doen (indien van toepassing)
 • Het bewijs dat je wettelijk vertegenwoordiger bent (indien van toepassing)

Het CIZ wil het volgende van je weten

 • Wil je zorg thuis? Of in een instelling met of zonder behandeling?
 • Hoe wil je de zorg thuis regelen? Het zorgkantoor regelt de zorg met de zorgverlener waarmee zij afspraken hebben. Of je regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget (indien van toepassing)
 • De instelling of zorgverlener van wie je zorg wilt ontvangen
 • De ziekte, aandoening of beperking die je hebt
 • De problemen die je hierdoor hebt

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan je helpen

Je kunt kosteloos een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Een cliëntondersteuner kan je helpen bij het aanvragen van een indicatie voor jou of jouw kind. En bij het regelen en krijgen van de zorg. Neem contact op met het zorgkantoor of jouw gemeente. Zij verwijzen je naar een ondersteuner bij jou in de buurt.

De volgende stap: jouw Wlz-aanvraag indienen

Heb je alle gevraagde informatie, documenten en gegevens compleet? Dan ben je nu klaar om je aanvraag voor langdurige zorg (Wlz-aanvraag) in te dienen bij het CIZ.

Wie kan je helpen bij jouw aanvraag langdurige zorg?
 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige ziekenhuis
 • Zorgverlener
 • Huisarts
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner