Niet geleverde pgb-zorg bijhouden in formulier

Deze heftige coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Zo ook rond het persoonsgebonden budget (pgb). Komen jouw zorgverleners door corona niet? Dan kun je ze wel door blijven betalen. Je moet dit wel goed bijhouden in een speciaal formulier.

Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van je zorgverleners van 1 maart tot in elk geval 1 juli 2020. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 1 augustus 2020 naar ons op. Dat kan naar:

Bewuzt
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Hoe werkt het?

 • Je kunt declaraties van niet-geleverde zorg opsturen als gewone declaraties. Het is belangrijk dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. De formele zorgverlener moet duidelijk op de factuur zetten dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoef je dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 juli 2020. Als deze maatregel langer gaat duren, zetten we dat op deze webpagina.
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet geleverde zorg per zorgverlener op (zie het schema in het formulier).
 • Vul ook de niet-geleverde uren zorg in op basis van maandbetalingen.
 • Als je verwacht dat door het declareren van niet- en wel-geleverde zorg je budget binnenkort ‘op’ is, neem dan contact met ons op. Zo voorkomen we dat we niet kunnen uitbetalen, omdat je budget ‘verbruikt’ is.
 • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 stuur je uiterlijk 1 augustus 2020 op. Dan kan per post naar Bewuzt, Postbus 25150, 5600 RS Eindhoven.
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar je een arbeidsovereenkomst mee hebt. Daarvoor kun je gebruikmaken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de Sociale Verzekeringsbank.
 • Verleent je zorgverlener geen zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, maar zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan dit andere formulier.
 • Verleent je zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.

Bij verlenging na 1 juli: formulier aanvullen

Misschien loopt deze regeling na 1 juli door. In dat geval kun je hetzelfde formulier aanvullen en aan het einde van de periode weer insturen.

Let op! Houd je de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat je alle gedeclareerde zorg gekregen hebt. Blijkt later dat je de gedeclareerde zorg niet gekregen hebt, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat je:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt in de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Veelgestelde vragen over pgb en het coronavirus

De veelgestelde vragen van onze verzekerden over het pgb in de zorgverzekeringswet (ZVW) hebben wij voor je op een rij gezet.

Zorgverleners

 • Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik nu doen?

  Het kabinet vraagt alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de regels van het RIVM of jouw zorgverlener bij je kan komen werken.

  Kan je zorgverlener volgens de regels van het RIVM niet werken? En heb je een arbeidsovereenkomst met je zorgverlener? Dan kunt je jouw zorgverlener ziek melden via de bekende route. Je zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minstens 6 weken doorbetaald en je krijgt een ziekengeldvergoeding.

  Je moet zelf vervangende zorg regelen. Als dit niet lukt, neem dan contact met ons op. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 088 - 131 16 71 (gebruikelijke belkosten).

 • Mijn zorgverlener kan door het coronavirus niet komen werken. Wat kan ik doen?

  De zorg moet door blijven gaan. Probeer eerst je mantelzorgnetwerk in te schakelen. Je kunt ook een vervangende zorgverlener inzetten.

  Als je door het coronavirus zonder zorgverlener komt te zitten, neem dan direct contact met ons op. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 088 - 131 16 71 (gebruikelijke belkosten).

Doorbetalen

 • Ik wil vanwege het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener - die hierdoor niet kan komen werken - toch doorbetalen?

  Ja, dit mag. Bespreek eerst met je zorgverlener of dit nodig is. Heeft je zorgverlener vervangend werk gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kunt je jouw zorgverleners die door het coronavirus nu geen zorg kunnen leveren, toch doorbetalen. Zo voorkomen we dat zorgverleners tijdens de coronacrisis financiële problemen krijgen.

  De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur.

  Gebruik hiervoor het registratieformulier.

 • Mag ik al mijn zorgverleners die door het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?

  Ja, dit geldt voor alle zorgverleners. Jouw zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als hij deze nu niet kan leveren. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten.

  Je mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden:

  • De zorg kan niet op een andere manier geleverd worden. Voorbeeld: begeleiding in groepsverband kan niet tijdelijk te leveren als individuele begeleiding op afstand via telefoon of skype.
  • Je hebt een budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw ).

  De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als de zorgverlener facturen stuurt, moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur. Gebruik hiervoor het registratieformulier.

  Let op! Kan uw zorgverlener volgens de RIVM-regels wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag je niet doorbetalen.

 • Hoeveel uur mag ik mijn zorgverleners doorbetalen?

  Je betaalt je zorgverlener door voor de uren die jouw zorgverlener normaal gesproken bij je zou werken. Dit noemen we de ‘verwachte zorg’.

  • Heb je vaste uren afgesproken? Dan betaal je de vaste uren door.
  • Heb je geen vaste uren afgesproken? Dan betaal je het aantal uur dat je zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit bereken je door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3.

  Deze uren moeten wel passen bij de uren die je zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft je zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

 • Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

  Nee, je kunt de facturen en urenbriefjes gewoon indienen zoals je dit gewend bent. Je declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. Het is wel belangrijk dat je zelf bijhoudt welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. Gebruik hiervoor het registratieformulier. Het kan dat wij deze informatie op een bepaald moment bij je opvragen.

Budget

 • Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen en ik ga betalen voor vervangende zorg, dan kom ik in de problemen met mijn budget. Wat moet ik dan doen?

  Stel: je hebt je zorgverlener doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis. En je gaat betalen voor vervangende zorg. Dan kan het zijn dat je budget eerder opraakt. Verwacht je dat dit gaat gebeuren? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 088 - 131 16 71 (gebruikelijke belkosten).

  Het is wel belangrijk dat je zelf bijhoudt welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. Gebruik hiervoor het registratieformulier. Het kan dat wij deze informatie op een bepaald moment bij je opvragen.

Niet geleverde zorg

Vervangende zorg

 • Ik heb vervangende zorg gekregen, wordt deze zorg wel betaald?

  Ja, de vervangende zorg wordt betaald en het geld wordt niet teruggevraagd. Laat wel direct aan ons weten welke vervangende zorg je hebt gekregen, als je dat nog niet hebt gedaan.

 • Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

  Als je een verzwaarde zorgvraag hebt, moet je eerst een herindicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact met ons op. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mij en mijn zorgverleners?

  Als jij of jouw zorgverleners volgens de regels van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kun je die aanvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Kijk voor een overzicht van alle coördinatoren op de website van GGD GHOR.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord