Herstel na corona

Heb je ernstig corona gehad? Dan helpt fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek of logopedie misschien bij je herstel. Als je meewerkt aan een onderzoek kun je deze zorg vergoed krijgen.  We vertellen hieronder hoe dit werkt.

Bekijk ook het Addendum (toevoeging) aan de verzekeringsvoorwaarden over ernstige COVID-19.

De regeling geldt tot 1 augustus 2022. Wij vergoeden deze zorg tijdelijk uit de basisverzekering. Het is een tijdelijke vergoeding om na te gaan of deze zorg helpt bij het herstellen van ernstige COVID-19. Daarom zijn er extra voorwaarden. Daarover lees je hieronder meer.

Voor wie is de vergoeding?
Heb je moeite met herstellen na COVID-19? Je huisarts beslist of hij je doorverwijst voor paramedische herstelzorg en voor welke zorg. De beslissing van de huisarts hangt af van je klachten. Het maakt niet uit of je wel of niet bent getest.

Welke zorg kun je krijgen?
Je kuntparamedische herstelzorg krijgen. Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Je huisarts beslist welke zorg je nodig hebt. Word je nu al behandeld? Dan kun je óók gebruikmaken van de regeling.

Met de regeling kunt u vanaf de start van één of meerdere paramedische behandelingen voor 6 maanden gebruik maken van:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtist: 7 uur
  • Logopedie: Onbeperkt

Heb je een verwijzing nodig?

Start of startte je behandeling na 1 november 2020?

Dan heb je voor de start van de behandeling een verwijzing nodig van je huisarts of medisch specialist. De verwijzing moet uiterlijk zes maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 zijn afgegeven. En je moet binnen een maand na afgifte van je verwijzing beginnen met de behandeling.


Startte je behandeling voor 1 november 2020?

En had je geen voorafgaande verwijzing? Dan mag je huisarts of medisch specialist ook achteraf een verwijzing of verklaring afgeven dat je deze zorg nodig hebt. De verklaring hoeft ook niet binnen zes maanden na het acute ziektestadium te zijn afgegeven.

Heb je na 6 maanden nog zorg nodig?

Dan heb je een verwijzing van je huisarts of medisch specialist medisch specialist nodig.

Afbeelding van een stethoscoop

Wat betaal je hiervoor?
Je hoeft de zorg zelf niet te betalen als je naar een door ons gecontracteerde zorgverlener gaat. Heeb je nog ongebruikt eigen risico? Dan betaal je wel eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?
Een belangrijke voorwaarde is dat je meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Wil je dit niet, dan vergoeden wij de zorg niet. Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl).

Hoe verloopt het onderzoek?
Voor onderzoek worden gegevens over je gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geef je toestemming. Ook geef je toestemming voor het anoniem delen van gegevens over je behandeling met de onderzoekers.

In oktober 2020 begon het tweede deel van het onderzoek. Je kunt de vraag krijgen extra vragenlijsten in te vullen. Of je conditie te laten testen. Je geeft schriftelijk toestemming voor het verzamelen van je behandelgegevens. En het delen van je gegevens met de onderzoekers.

Wat gebeurt er met je gegevens?
De onderzoeksgroep kan je gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Je gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar het effect van een paramedische behandeling na ernstige COVID-19.

Kun je deze zorg krijgen zonder mee te doen aan het onderzoek?
Dat kan. Maar dan moet je de zorg dan zelf betalen. Je krijgt de zorg niet vergoed uit de basisverzekering. Twijfel je over de vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Kun je stoppen wanneer je wilt?
Ja, dat kan. Je krijgt de zorg dan niet meer vergoed uit je basisverzekering. 

Heb je vragen?
Is er nog iets niet duidelijk? Stel dan je vragen aan je huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.