Uitleg gemiddeld gecontracteerd tarief

Heb je zorg uit de basisverzekering nodig? En ga je naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan krijg je maximaal 75% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Maar wat betekent dat?

Gemiddelde prijs voor een behandeling

We hebben voor elke behandeling een tarief afgesproken met de zorgverleners waarmee we wél een contract hebben. Als je een bepaalde behandeling nodig hebt, dan mag je zorgverlener dit afgesproken (gecontracteerde) tarief in rekening brengen. Deze kosten kunnen per zorgverlener verschillen. Een behandeling kan bij de ene zorgverlener dus duurder zijn dan bij een andere. 

Wat is dan het gemiddeld gecontracteerde tarief?

Dat is het gemiddelde tarief van alle afgesproken tarieven bij gecontracteerde zorgverleners voor een behandeling. 

Geen contract = lagere vergoeding

Ga je naar een zorgverlener waarmee we geen contract hebben? Dan krijg je maximaal 75% van dit gemiddelde gecontracteerd tarief vergoed. Wil je weten wat de maximale vergoedingen zijn? Kijk dan in de:

Wmg-tarief van de overheid

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. Voor meer informatie over deze tarieven kun je contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zo krijg je de hoogste vergoeding voor zorg

  1. Kijk bij de vergoedingen of je een vergoeding krijgt
  2. Zoek je zorgverlener in de Zorgzoeker
  3. Kies een zorgverlener waarmee we contract hebben
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord